Traumaverwerking door Psycholoog Amsterdam

Wat veroorzaakt een trauma?

Een trauma wordt veroorzaakt door emoties die je geen plaats hebt kunnen geven. Deze emoties blijven onverwerkt door je hoofd spoken. Ze kunnen een grote belasting zijn voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Wat is er gebeurt dat je je zo voelt?

 • je hebt zelf iets schokkends meegemaakt of je bent er getuige van geweest,
 • je bent toen heel erg bang geweest,
 • je voelde je machteloos en hulpeloos,
 • Vaak is het zo dat de trauma klachten pas later naar boven komen.

Wat zijn de kenmerken van een trauma?

 • je denkt vaak terug aan die gebeurtenis,
 • je beleeft het vaak opnieuw,
 • je slaapt slecht en je hebt last van nachtmerries,
 • je probeert gedachtes, gevoelens en gesprekken over de traumatische gebeurtenissen zoveel mogelijk te vermijden,
 • je bent prikkelbaar of hebt woede uitbarstingen,
 • je hebt moeite om je te concentreren,
 • je bent voortdurend op je hoede,
 • je hebt last van hevige schrikreacties als er iets onverwachts gebeurt,
 • je hebt vaak een hopeloos gevoel.

EMDR behandeling bij traumaverwerking

Een trauma is meestal goed te behandelen. Ik gebruik bij Psycholoog Amsterdam onder andere de EMDR methode bij de begeleiding en behandeling van een trauma slachtoffer. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Waarom EMDR zo goed werkt is nog niet geheel duidelijk. Men denkt dat door het gebruik van de EMDR methode angsten en traumatische ervaringen versneld worden verwerkt. Ook wordt de wisselwerking tussen de twee hersenhelften, gevoel en verstand, beter gestimuleerd.

Neem contact met mij op

Herken je jezelf en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag? Bel dan voor een afspraak naar 020 – 261 04 55 of stuur even een mail naar onze psychologenpraktijk Psycholoog Amsterdam.