Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Amsterdam?

Het Nederlands Instituut van Psychologen

We zijn met onze praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en mag de titel ‘Psycholoog NIP’ voeren. Dat heb ik om verschillende redenen gedaan: allereerst voor mezelf, de vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waarin je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan. Het is belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren/begeleiden en samen met collega’s zorgt dat ons werk het beste werk is dat we nu kunnen leveren. En we zijn lid van die vereniging voor jou. Zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht ik voorsta én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terechtkunt.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en om te kunnen zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling gaat of over mij). In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Mocht je nu iets dwarszitten dat je niet met me wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het NIP terecht.

Gegevens NIP

Het beste stuur je jouw klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP Postbus 2085 3500 GB Utrecht In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Bekijk de website van het NIP voor meer informatie.

Contact

Wil je meer weten over het NIP, over de klachtenprocedure of heb je een vraag over hoe wij je kunnen helpen? Bel gerust even naar 020-2610455 voor een afspraak of vul het contactformulier in naar Psycholoog Amsterdam.